Banner image for news section

News

Browse our recent news stories
HSE policy

Safety, health and the environment: three spearheads of the Gosselin policy

For an important market player and logistics service provider like Gosselin, safety, health and the environment are always important themes. In addition to the obvious basic preventive needs (avoiding accidents, injuries and environmental damage), employees’ well-being is at the absolute top of the list of priority objectives.
HSE policy

Veiligheid, gezondheid en milieu: drie speerpunten van het Gosselin-beleid

Voor een belangrijke speler en logistieke dienstverlener als Gosselin, vormen veiligheid, gezondheid en milieu hoe dan ook belangrijke thema’s. Naast de evidente preventieve basisbehoeften (ongevallen, kwetsuren en milieuschade voorkomen), staat het welbevinden van de medewerkers helemaal bovenaan het lijstje met prioritaire doelstellingen.
Customer service

De Gosselin Customer Service: een klankbord voor de klant

Een grootschalige structuur als Gosselin telt verschillende businessunits, elk met een eigen Customer Service-afdeling. Een logische keuze volgens Customer Service Manager Heidi Lenaerts. “Elke afdeling heeft zijn eigen activiteiten en klantensegmenten met specifieke behoeften, die een aanpak op maat vragen. Tegelijk zijn alle interne diensten voor een stuk met elkaar verweven, en vormen wij een soort centrale hub.”
Logistieke job

Gosselin: the right place for a job in logistics

Are you passionate about the world of international moves and logistics? Would you like to start or continue your career at one of the fastest growing players in Belgium? No matter what type of job in logistics you have in mind, at Gosselin, you’ll get the opportunity to develop your talents.
Logistieke job

Bij Gosselin zit je altijd goed voor een logistieke job

Ben je gepassioneerd door de wereld van internationale verhuis en logistiek? Wil je jouw loopbaan starten/verder zetten bij een van de sterkst groeiende spelers in België? Welke logistieke job je ook voor ogen hebt, bij Gosselin krijg je kansen om jouw talenten te ontplooien.
Gosselin river clean-up

The Gosselin River Clean-Up initiative 2022

Via locally initiated actions around the central theme of ‘River clean-up’ Gosselin wants to motivate/activate all Gosselin employees across the world to set-up a local initiative (either big or small) as an important first step in the Gosselin sustainability ambitions for 2022.
Ecovadis award

EcoVadis awards Gosselin Group a silver medal for its focus on sustainability

EcoVadis, the world’s largest and most trusted provider of business sustainability ratings, has awarded Gosselin Group a silver medal for our focus on sustainability. They have ranked us in the top 25% of companies worldwide.
Tomas Horvath testimonial

“Mijn droom om vrachtwagenchauffeur te worden waargemaakt”

Tomas ging in 2009 aan de slag als verhuizer. Dertien jaar later heeft hij zijn droom om vrachtwagenchauffeur te worden waargemaakt met de steun van HR en is hij teamleader in de verhuisdivisie.
Tomas Horvath testimonial

“My dream of becoming a truck driver came true”

Tomas started working as a mover in 2009. Thirteen years later, he has made his dream of becoming a truck driver come true, thanks to the support of HR, and he’s now a team leader in the moving division.