Banner image for news section

News

Browse our recent news stories
WDP partnership

WDP and Gosselin combine forces for a sustainable partnership in Logistics

WDP, renowned expert in constructing cutting-edge logistics warehouses, and Gosselin, a specialized provider of international moving and logistics services, have come together in a groundbreaking joint venture. The start of this collaboration comes with the establishment of a new state-of-the-art logistics warehouse at the former Milcobel site in Deurne
Fiets leaseplan

Met de fiets naar het werk

Op vrijdag 2 juni werd iedereen die met de fiets naar het werk kwam getrakteerd op een gezond ontbijt. Maar ook niet-fietsers die de nieuwste elektrische fietsen eens wilden uittesten op een afgesloten parcours schreven zich in. Samen met B2Bike, partner van het fietsleaseplan, tracht Gosselin de collega’s te overtuigen om af en toe eens naar het werk te trappen.
Fiets leaseplan

To work by bike

On Friday, June 2nd, everyone who came to work by bike was treated to a healthy breakfast. But even non-cyclists who wanted to test the latest electric bikes on a closed circuit signed up. Together with B2Bike, partner of the bike leasing plan, Gosselin tries to convince colleagues to pedal to work occasionally. In total, there were 109 participants.
Joint-venture Transmoove

Gosselin gaat een joint venture aan met het toonaangevende bedrijf voor kantoorverhuizingen, Transmoove, in Vilvoorde, België.

Gosselin verwerft de twee magazijnen in Vilvoorde nabij Brussel, evenals 50% van de aandelen van de exploitatiebedrijven Transmoove en NNOF van de huidige aandeelhouder Vebego. De resterende 50% van de aandelen van de exploitatiebedrijven wordt overgenomen door het huidige managementteam onder leiding van Christophe Pierre.
Joint-venture Transmoove

Gosselin enters into joint-venture with leading office-moving company Transmoove in Vilvoorde, Belgium

Gosselin acquires the two warehouses in Vilvoorde near Brussels as well as 50% of the shares of operating companies Transmoove and NNOF from the current shareholder Vebego. The remaining 50% of the shares of the operating companies are acquired by the current management team under the lead of Christophe Pierre.
Bike testimonial Johan

Generous budget to purchase quality bike

Johan Verbaeten was among the first to participate in the bike lease plan. He happened to be in the market for a new bike and purchased one from Cannondale through Gosselin. He cycles from Schilde to Deurne twice a week, depending on the weather.
Bike testimonial Johan

Ruim budget om kwalitatieve fiets aan te kopen

Johan Verbaeten was bij de eersten om deel te nemen aan het bike leaseplan. Hij was toevallig net op zoek naar een nieuwe fiets en kocht via Gosselin eentje van Cannondale aan. Zo’n tweemaal per week fietst hij van Schilde naar Deurne, afhankelijk van het weer.
Bike testimonial Yana

Car traded for electric bike

Yana started working at Gosselin in May 2021 and had already privately purchased an electric bike. However, she immediately joined the bike lease plan as soon as she became eligible. The bike is her primary mode of transportation, not only cycling from Zandhoven to Deurne for work but also for all her personal errands.
Bike testimonial Yana

Auto ingeruild voor elektrische fiets

Yana ging in mei 2021 aan de slag bij Gosselin en had al particulier een elektrische fiets aangekocht. Toch stapte ze meteen in het bike leaseplan zodra ze in aanmerking kwam. De fiets is haar belangrijkste vervoermiddel waarmee ze niet enkel van Zandhoven naar Deurne fietst, maar ook privé al haar verplaatsingen doet.