Banner image for news section

Welcome to our news section

Veiligheid, gezondheid en milieu: drie speerpunten van het Gosselin-beleid

Voor een belangrijke speler en logistieke dienstverlener als Gosselin, vormen veiligheid, gezondheid en milieu hoe dan ook belangrijke thema’s. Naast de evidente preventieve basisbehoeften (ongevallen, kwetsuren en milieuschade voorkomen), staat het welbevinden van de medewerkers helemaal bovenaan het lijstje met prioritaire doelstellingen. HSE-manager Karl Vanderwallen vertelt er meer over. 

(written by KMOinsider)

Het HSE-verhaal (Health, Safety & Environment) zat tot voor enkele jaren verspreid over diverse afdelingen binnen Gosselin. Zo ging het overzicht wat verloren. Een zestal jaar geleden kwam Karl Vanderwallen aan boord als HSE-manager. Met zijn achtergrond van scheikundig ingenieur, preventieadviseur en deskundige milieuwetenschappen was hij de geknipte man om het beleid rond veiligheid, gezondheid en milieu mee vorm te geven.

Veiligheid, gezondheid en milieu bevorderen het welzijn

“Ons team neemt heel veel initiatieven in uiteenlopende domeinen,” zo vertelt Karl. “De rode draad is dat alles in het teken staat van het welzijn van de medewerkers. En dat begrip mag je heel breed invullen. Waar een preventieadviseur vroeger vooral focuste op het beperken van het aantal arbeidsongevallen, vullen we die rol vandaag veel ruimer in. Er gaat onder meer veel aandacht uit naar het psychosociale welzijn (denk bijvoorbeeld aan de ergonomie van de kantoren) en naar de opleidingen voor professionele en persoonlijke ontplooiing (met programma’s voor specifieke interne doelgroepen).” Het spreekt vanzelf dat Gosselin wil voldoen aan de wettelijke vereisten (de zogenaamde compliancy). Maar de organisatie heeft tegelijk oog voor de ‘softere’ aspecten. Zo krijgt elke afdeling maandelijks vers fruit op de werkvloer en voerde men een fietsplan in.

Karl HSE manager
Veiligheid, gezondheid en milieu zijn ieders verantwoordelijkheid

Onlangs hield Gosselin een tevredenheidsenquête bij zijn werknemers. De overheid legt dat op, maar ook hierin gaat de onderneming verder. Er vindt momenteel een grondige screening van de antwoorden plaats. Ze kunnen namelijk inzichten opleveren om pakweg de privé-werkbalans te optimaliseren. Uiteindelijk heeft iedere medewerker er belang bij dat de werkgever de regelgeving rond veiligheid, gezondheid en milieu respecteert. De volledige organisatie plukt net zo goed de vruchten van een goed HSE-beleid. “Wij dirigeren dan ook niet vanuit een ivoren toren,” vervolgt de HSE-manager. “Het thema belangt iedereen binnen Gosselin aan en heeft ook een organisatiebrede weerslag. Daarom werken we bij voorkeur in nauw overleg met andere afdelingen, zoals HR, Quality of Moving.”

Communicatie in een sterk groeiend bedrijf

Gosselin is een bijzonder ondernemende organisatie, die voortdurend uitbreidt. “Voor ons vormt dit een boeiende uitdaging: we moeten bij elke acquisitie alle zeilen opnieuw bijzetten. Uit de bevraging van de medewerkers blijkt evenwel dat die dynamiek soms ten koste gaat van de doorstroming van informatie. Mensen hebben moeite om alles wat er gebeurt op te volgen. Daarom gaan wij, met de steun van het management, nu extra aandacht besteden aan de interne communicatie.” Al deze elementen dragen bij aan de profilering van Gosselin als een modern, toekomstgericht, duurzaam en maatschappelijk bewust bedrijf. En dus als aantrekkelijke werkgever.

Uitdrukkelijk oog voor milieu

Eveneens tegen de achtergrond van de sterke groei, ligt er ook veel administratief werk op de tafel. “Due dilligenceprocessen, bouw- en milieuvergunningen… Bij al deze zaken zijn wij heel actief betrokken.” Gosselin beheert de volledige trajecten intern. Dat vraag veel inspanningen, maar zo verkrijg je inzicht in elke projectfase en behoud je de maximale controle. Het vrijwaren van een leefbare planeet is nu eenmaal een prioriteit. Iedereen profiteert van goede leef- en werkomstandigheden. “Mensen werken graag bij Gosselin. Ze waarderen de collegialiteit, de fijne werksfeer en de vlakke hiërarchie. Indien wij daar nog ideale omstandigheden rond veiligheid, gezondheid en milieu kunnen aan toevoegen, is onze opdracht geslaagd,” besluit Karl.

Interesse in de concrete initiatieven van Gosselin rond veiligheid, gezondheid en milieu? Wens je meer te vernemen over de complete logistieke dienstverlening? Neem contact op met Gosselin om te vernemen wat wij voor jou kunnen betekenen.

About Gosselin Group 

Gosselin was founded in 1930 and employs 800 co-workers that generate more than 350 million euro in turnover. The headquarters of Gosselin are located at the Albert Canal in Antwerp, Belgium, and its inland terminal connects the port of Antwerp-Bruges with the European hinterland. The company has 56 offices in 34 countries and has a strong presence in Europe, Russia, the Caucasus and Central Asia. The Gosselin Group consists of two divisions: Gosselin Moving and Gosselin Logistics.  

Gosselin Moving offers international moves for multinationals, expats, diplomats, military personnel and private persons.  

Gosselin Logistics provides logistics services to businesses: transport solutions, customs formalities, warehousing and terminal operations, and industrial projects for heavy machinery and exceptional transport.

Groupage manager Ben Schmidt

Special recognition for Gosselin employee Ben

Our Groupage Manager, Ben Schmidt, has been going to Ukraine since 1999. When the war broke out, he immediately sprang into action to help all of the people he knew there get to safety. He continues to be committed both to the Ukrainians staying in the Netherlands as well as those who are still living in their home country. Ben received a Zilveren Speld award in his hometown of Woudenberg in recognition of all his efforts.
Brucargo award

Brucargo focuses on digitalization of workflows

Gosselin’s Brucargo is part of the Aircargo Belgium community at Brussels Airport. This office has been working on the digitalization of the workflow for a couple years now. The Gosselin team recently won two awards in recognition for all their hard work.
Gosselin colleagues do charity work

Gosselin employees with a heart of gold

Nico Mortiers, warehouse employee at Gosselin Group, is a member of the Bearded Villains. This is a worldwide brotherhood of men with beards who are dedicated to a good cause. Nico is a member of the Antwerp branch, Diamond City Charity Crew.